DE | EN | FR | NL

Bewaar en laad uw Lithium-Ionen-Batterijen/ -Accus veilig op

DE DÜPERTHAL BATTERY LINE

Scroll naar beneden en ontdek meer ...

Batterijen en accus veilig opslaan – veiligheidskabinet
Batterijen en accus veilig opslaan – veiligheidskabinet
Batterijen en accus veilig opslaan – veiligheidskabinet
Batterijen en accus veilig opslaan – veiligheidskabinet
Batterijen en accus veilig opslaan – veiligheidskabinet
Batterijen en accus veilig opslaan – veiligheidskabinet
Batterijen en accus veilig opslaan – veiligheidskabinet
Batterijen en accus veilig opslaan – veiligheidskabinet

Bescherming van het personeel

De veiligheidskasten van de BATTERY-line zijn speciaal ontworpen voor de hoge vereisten voor veilige opslag en opladen van Lithium-Ionen-Batterijen ontworpen om zichzelf te ontsteken, in geval van storing.

Novum in de brandpreventie

In het geval van brand - of binnen of buiten van het veiligheidskabinet - wordt via separate thermo-elementen boven aan de binnenzijde van de kast en per opbergvak, de deur automatisch gesloten.

Bescherming tegen rookgasexplosie (Backdraft)

Na automatische sluiting en vergrendeling van de deur in geval van brand, v.g. door zelfontbrandde Lithium-Ionen-Batterijen, kan de ontgrendeling alleen door een geautoriseerde deskundigen gebeuren.

Slim hulpsystem Smart Control met Touch Display en sensoren.

Met de intelligente hulpsystem Smart Control kunnen temperatuuropnemers als vroegtijdige onderkenningen voor de erkenning van thermische gebeurtenissen in de kast gebruikt worden, v.g. instellen van de drempelwaarde om afwijkingen van de regel vast te stellen.

Preventief risicobeheer tot 100%.

Erbij ten detectie van de deurtoestand/deurstatus, de ventialtie en de temperaturen met behulp van sensoren, storingsmelding via sms, v.g. naar de brandweer zoals verantwoordelijke en individuele verbinding met de brand detectie-apparaat mogelijk.

Battery station XL

Beveiligde stroomvoorziening voorbereid voor opladers – stekkerklaar.

WAAROM EEN VEILIGE OPSLAG NODIG IS

POTENTIËLE GEVAREN

Potentiële veroorzakers van het gevaar:
 • Mechanische beschading, v.g. door slag of val.
 • Elektrische fouten, v.g. kortsluiting, ontlading, defecten in het batterijbeheer
 • Thermische inwerkingen, v.g. innerlijke of uiterlijke overhitting vanop 60° C
Gevolgde gevaren:
 • Brandgevaar, metaal-brandgevaar, v.g. vanop 60° C is een Thermal Runaway mogelijk.
 • Explosiegevaar, v.g. vanop 80° C gasontploffing en vrijmaken van 7 tot 11 keer hogere energie dan de ogeslagen energie
 • Milieugevaar voor het water en de lucht, v.g. chemische contaminatie door dampen, giftige zware metalen, vloeizuur
Shortlist 2020

OPLOSSINGSCONCEPT

DE BATTERY LINE

 • Bij thermische gebeurtenissen - binnen en buiten – is er een thermo-element die automatisch de blokkade-vrije deursluiting geactiveerd.
 • De thermische beveiliging vindt plaats in alle opslagruimten.
 • In geval van brand gebeurd een automatische blokkering om een rookgasexplosie te vermijden (Backdraft-sluiting)
 • De ontgrendeling kan, om de werknemer te beschermen, alleen door een geautoriseerde deskundige gebeuren.
 • Preventie met bewaking van de drempelwaarde met behulp van Smart Control en temperatuuropnemers.
 • Bescherming van de opsalginhoud tegen externe thermische invloeden.
 • Beveiligde stroomvorziening voor opladers voorbereid – stekkerklaar.
 • Double-tested brandbeveiliging: Type 90 classificatie en de explosieve verbranding van batterijen in het interieur door het Fraunhofer Instituut.
Batterijen en accus veilig opslaan – veiligheidskabinet
90 minuten brandwerendheid en backdraft-bescherming

De veiligheidskasten van DÜPERTHAL type 90 bieden 90 minuten brandwerendheid – genoeg tijd om te evacueren en een veilige buffer voor het bestrijden van braand. Een absolute novum is bij de baterij-line het mechanisme bij branden, welke binnenin van de kast ontstaan. Het mechanisme sluit en gegrendeld zelfstandig de kastdeuren, om te vermijden, dat een werknemer de deur opent en een eventuele rookgasexplosie (backdraft) ontsaat. Alleen bevoegde personen en deskundigen van de brandweer kunnen de deuren ontgrendelen.

Preventie door smarte technologie.

Met Smart Control en de juiste keuze van sensoren kunnen processen efficiënt geoptimaliseerd worden en de mate van preventie aangepast aan individuele vereisten adaptief worden.

Sensoren – altijd de juiste impuls

Elke operator is verantwoorderlijk voor de veiligheid van de gebruikers en de activiteiten tijdens de gehele interne procesketen. Betrouwbare sensoren voor monitoring van de bedrijfsomstandigheden is de basisvoorwaarde.Deze weergegeven toepassingsvoorbeelden kunnen individueel aan de behoeften geadapteerd worden.

Temperatuurcontrole

Bij opslaag van stoffen, waarbij de zelfontbranding niet uitgesloten is, v.g. Lithium-Ionen-baterijen, zijn preventieve temperatursensoren zinvol. Deze zijn als waarschuwingsystem van dienst voor de erkenning thermischer gebeurtenissen binnen in de kast.

Ventialtieregeling

Vooral bij het opladen van accus moet de afvoerluchtfunctie constant (24/7) in bedrijf zijn en bewaakt worden, om het ontstaan van energie warmte binnenin van de kast te vermijden.

Deurtoestand

Deuren van veiligheidskasten moeten na gebruik gesloten blijven, vooral, als de opgeslagen materialen vaanwege hun eigenschappen een gevaar voor de veiligheid zijn. Een eenvoudige monitoring van de deurtoestand (open/gesloten) kann via deze sensor plaatsvinden.

Foutmelding via SMS

Voor vroege branddetectie met automatische alaarmdoorschakeling kann een foutmelding via SMS, v.g. aan de brandweer alsook verantwoordelijke uitgezonden worden.

DIRECT AANVRAGEN

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

PRODUCTEN UIT ONZE CATALOGUS

OOK INDIVIDUEEL AANPASBAAR